Novinari, nabijem vas sve na kurac!

-- Zdravko Mamić