Mamić kao usluga (Mamić as a Service)

Mamić kao usluga (engl. Mamić as a Service, kraće MaaS) je skalabilna web usluga u oblaku koja omogućuje svakome da govori kao Zdravko Mamić. Inspiracija dolazi od jednako skalabilne web usluge u oblaku Fuck Off As A Service (FOAAS).

Korištenje

Prihvaćaju se zahtjevi oblika /mamic/keyword/name/from; keyword je bilo koja podržana rečenica, name je ime osobe koja prima uvredu i from je ime osobe koja daje uvredu.

Primjeri

Možete isprobati sljedeće